Yhdistys

Lasten Tampere ry on perustettu 29.12.1995. Sen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alue Tampereen lisäksi myös sen ympäristö.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää ja tukea lapsiin ja varhaisnuoriin kohdistuvaa kulttuurityötä sekä kunnallisella että yleisemmällä tasolla. Yhdistys pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että kaikessa suunnittelussa ja päätöksenteossa huomioidaan toimenpiteiden vaikutus lasten asemaan yhteiskunnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelematta konsertteja, festivaaleja ja muita tapahtumia, sekä lastenkulttuuriin liittyviä kokouksia, koulutustilaisuuksia, näyttelyjä ja kursseja.  

Lasten Tampere ry voi tuottaa oman alansa julkaisuja ja julkaista lastenkulttuuriin liittyvää tiedotusmateriaalia. Yhdistys voi myös valmistaa ja myydä lastenkulttuuriin liittyvää oheismateriaalia, tai järjestää arpajaisia tai keräyksiä. Se voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Hallitus

Hallituksen kokous 18.10.2018 Perheiden talolla. Kuvassa vasemmalta Tuija Järvinen, Terhi Viljanen, Riitta Ollila, Mari Sunell, Arja Lanki ja kameran takana Kaija Reiman- Salminen.

Lasten Tampere ry:n hallitus 2023:

Outi Moilanen, puheenjohtaja
Terhi Viljanen, varapuheenjohtaja
Arja Lanki, sihteeri
Tuija Järvinen, rahastonhoitaja
Satu Söyrinki jäsenasianhoitaja
Riitta Ollila
Mari Sunell
Anne-Leena Rapo
Outi Ritari-Alho
Sanna Maja

Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka haluaa toimia yhdistyksen periaatteiden mukaisesti. Kannatusjäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

Jäsenmaksut:
10 eur henkilöjäsenet (varsinainen jäsen)
17 eur pienyhteisö (1...50 jäsentä) (kannatusjäsen)
34 eur suuryhteisö (51 tai yli) (kannatusjäsen)

Liity henkilöjäseneksi

Liity kannatusjäseneksi

Jäsenkirjeet

Yhdistyksen säännöt

Lasten Tampere ry:n säännöt.

Toimintasuunnitelmat

Lasten Tampere ry:n toimintasuunnitelmat.

Toimintakertomukset

Lasten Tampere ry:n toimintakertomukset.

Yhteistyökumppanit

MLL Tampereen osasto ry www.tampere.mll.fi

Tampereen Työväenmuseo www.tyovaenmuseo.fi

Tanssiteatteri MD   http://www.tanssiteatterimd.fi/